જીવનમાં કોઈ વસ્તુની લાલચ ન રાખો

મહર્ષિ રમણ નાનકડી ઝૂંપડીમાં એકદમ સાદાઈથી રહેતા હતા. તેમણે કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ કર્યો ન હતો અને તેમણે કોઈ વસ્તુની પણ ક્યારેય જરૂર પડતી ન હતી. તેમના શિષ્ય અને ભક્ત તેમની પાસેથી મળેલા જ્ઞાનના બદલામાં દિલથી કોઈ ભેટ આપવા ઇચ્છા વ્યક્ત કરે તોપણ મહર્ષિ તેનો ઇનકાર કરી દેતા. આ જ રીતે જો કોઈ પરાણે ભેટ આપી જાય તો તે વસ્તુઓને તેઓ જરૂરિયાત ધરાવતા લોકોમાં વહેંચી દેતા. ગરીબો અને અશકતોની મદદ કરવામાં તેઓ હંમેશાં તત્પર રહેતા અને તેમના શિષ્યોને પણ આ બાબતની પ્રેરણા આપતા રહેતા. મહર્ષિ રમણ તેમના શરીર પર માત્ર એક ધોતી ધારણ કરતા હતા. એ સિવાય કોઈ પણ સાંસારિક વસ્તુ તેમની પાસે ન હતી. એક દિવસ મહર્ષિની ધોતી ફાટી ગઈ.

તેમને એવું લાગ્યું કે ધોતીને સાંધીને હજુ થોડા દિવસ ચલાવી શકાય તેમ છે. તેમણે ઝૂંપડીમાં સોય શોધી પણ જ્યારે તેઓ કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ જ કરતા ન હતા તો પછી સોય ક્યાંથી મળે? આથી સોયના અભાવમાં તેમણે બાવળના કાંટાથી જ ધોતી સિવવાનું ચાલુ કરી દીધું. ત્યાં તેમનો એક ભક્ત ધીરજ તેમની પાસે આવ્યો અને તેમને ફાટેલી ધોતી ફેંકી દેવા વિનંતી કરી. તે બોલ્યો કે હું તમને નવી ધોતી લાવી આપું છું. મહર્ષિએ ધીરજને સમજાવ્યો કે જો, સામે ઊભેલો પેલો બાળક ઠંડીથી ધ્રુજી રહ્યો છે, પહેલા તેને માટે કપડાંની વ્યવસ્થા કર. એવું સમજી લેજે કે મેં તારી ધોતી લઈ લીધી. મારી આ ધોતી તો હજુ પણ બીજા બે મહિના સુધી ચાલશે. કથાનો સાર એ છે કે સાચો સંત તો એ જ છે જે આ જગતમાં વૈરાગ્યભાવથી રહે અને પોતાનું સર્વસ્વ બીજા લોકોને આપવા માટે હંમેશાં તત્પર રહે.

Source: Jivan Darshan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: